Resultaten onderzoek zorg en welzijn 2019

1

JOURE – Gemeente De Fryske Marren wil graag de ervaringen van haar inwoners op het gebied van zorg en welzijn monitoren.

In samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs heeft de gemeente hiervoor een vragenlijst opgesteld en deze verspreid onder 2.500 inwoners van de gemeente. 631 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een representatieve groep voor al onze inwoners. Het onderzoek zal de komende jaren ieder jaar worden uitgevoerd.

Resultaten

Maatschappelijk leven en eigen gezondheid

Uit de resultaten komt naar voren dat inwoners hun eigen leven met een 7,9 waarderen en hun eigen gezondheid met een 7,6. Een grote meerderheid van de deelnemers geeft daarbij aan nauwelijks tot geen belemmeringen te ervaren bij deelname aan het maatschappelijke leven. Inwoners die wel belemmeringen ervaren, kampen met name met lichamelijke en/of fysieke problemen, gevolgd door financiële problemen.

Aanbod zorg- en welzijnsvoorzieningen

Wat betreft het aanbod van de (gezondheids)zorgvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in gemeente De Fryske Marren beoordeelt driekwart van de deelnemers dit als (ruim) voldoende.

Contact

Ruim 80% van de inwoners heeft voldoende contacten met andere mensen. 90% ervaart een zinvolle invulling van hun dag. Daarnaast zegt bijna 80% zich zelden tot nooit eenzaam te voelen, tegenover 20% die zich soms tot vaak eenzaam voelt en graag meer contact zou willen met andere mensen. De gemeente wil graag verder onderzoeken onder welke doelgroepen eenzaamheid meer voorkomt en of zij hier iets in kan betekenen.

Waar staat je gemeente?

De onderzoeksresultaten zijn ook terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier vind je nog meer feiten en cijfers over gemeente De Fryske Marren. Ook kun je onze gemeente op verschillende thema’s vergelijken met andere gemeenten.

1 reactie

X
X

Deel dit met een vriend