CDA De Fryske Marren komt met initiatief voor ‘integratiestage’

0

DE FRYSKE MARREN – Statushouders een stage aanbieden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de integratie te verbeteren.

CDA De Fryske Marren komt woensdagavond met het initiatief tot een integratiestage. ,,Statushouders kunnen bij goede integratie voor bepaalde vakgebieden ontzettend waardevol zijn”, motiveert raadslid Geeske Holtrop.

Het idee voor de integratiestage is niet nieuw. De lokale fractie van het CDA diende eerder ook motie is, maar wist geen meerderheid te krijgen. De gemeenteraad van De Fryske Marren behandelt woensdagavond de zogenoemde ‘position paper’ als invulling van de Participatiewet. Friese gemeenten gaan samen aan de slag om inwoners met afstand tot arbeidsmarkt te ondersteunen. ,,Ook statushouders willen we zo snel mogelijk in het werkproces krijgen. Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, bovendien is het een unieke kans om naast de integratielessen in de praktijk de Nederlandse taal en gebruiken onder de knie te krijgen”, meent Holtrop.

Het bedrijfsleven loopt in de praktijk tegen risico’s aan voor het aannemen van een statushouder. ,,Je kunt deze groep mensen, en overigens ook andere zij-instromers, niet zomaar aan het werk zetten. Met het aanbieden van een stagecontract is het wél juridisch gedekt.” Holtrop ziet met name in vakgebieden waar momenteel een arbeidstekort is mogelijkheden. ,,Door de statushouders snel en goed op te leiden kunnen ze daar gigantisch waardevol zijn.”

Er ligt nog een uitdaging in het vinden voor bedrijven voor statushouders, die als zij-instromers de arbeidsmarkt betreden. CDA De Fryske Marren vindt in dit kader de landelijke pilots van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) interessant. Met name de proef in de arbeidsmarktregio Friesland. In de twaalf pilots, die nu landelijk lopen, werken erkende leerbedrijven, mbo-instellingen, gemeenten, UWV en sociale werkvoorzieningen samen om de overgang naar werk voor mensen zonder startkwalificaties door praktijkleren te versoepelen. ‘Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en zijn vaker afhankelijk van een uitkering’, motiveert SBB. ‘Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen. Maar voor sommigen is het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat nog een brug te ver. Voor deze groep verkennen we de kansen die een praktijkverklaring in het mbo biedt om de kans op blijvend werk te vergroten.’

,,De pilots zorgen voor een goede ontsluiting tussen leerbedrijven en zij-instromers. Dat biedt in onze ogen ook grote kansen voor statushouders, die wellicht met een integratiestage bij geïnteresseerde bedrijven aan de slag kunnen”, verklaart Holtrop.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend