Friese ondernemers en organisaties met elkaar in gesprek over gezond (eet)gedrag van jeugd

0

FRYSLAN: Hoe kunnen organisaties bijdragen aan een omgeving, die uitnodigt tot gezond (eet)gedrag? Waar liggen kansen en hoe helpen we elkaar verder? Over deze vraag bogen zo’n honderd wethouders, directeuren van bedrijven, scholen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en voorzitters van sportverenigingen uit Friesland zich tijdens de Friese NL Vitaal bijeenkomst op woensdag 19 juni. In het Cambuurstadion in Leeuwarden gingen zij met elkaar in gesprek en werden ze geïnspireerd door verschillende sprekers.

De aanwezigen maakten afspraken om gericht in actie te komen om deze en komende generaties gezond op te laten groeien. Herwil van Gelder, wethouder gemeente Leeuwarden, benadrukt het belang hiervan. “Het eten van voedsel is een uiting van sociaal gedrag en van betekenis voor de verbondenheid tussen mensen. Persoonlijke keuzes rond eetgedrag zijn belangrijk en nauw verbonden aan cultuur, gewoonte en persoonlijke omstandigheden. We moeten op een positieve manier gebruik maken van die aspecten en ze niet veronachtzamen of onderschatten. Alleen zo kunnen we elkaar in beweging krijgen om keuzes te maken die bijdragen aan een vitaal leven.”

Gezond eten voor iedereen
De uitdaging hierbij is om juist die groep kinderen en hun ouders te bereiken die dit het hardst nodig hebben, zoals gezinnen die weinig te besteden hebben. Hoe kun je voor deze groep het verschil maken?
Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân: “Dat doen we door met die mensen in gesprek te gaan. Die intentie heb ik deze middag aan veel tafels gehoord. Zo kunnen we met partijen afspraken maken die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Ik ben onder de indruk van de concreetheid van de afspraken die zijn gemaakt. Iedereen staat in de actiestand. Ik hoop dat dit veranderingen gaat opleveren.”

Foto Hielke Weening

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend