Actieve inbreng van wensen en randvoorwaarden voor brug Wyldehoarne

0

JOURE – Er was een mooie opkomst van ruim 50 inwoners op de bewonersavond over de te vervangen brug tussen de wijken Skipsleat en Wildehoarne in Joure.

De huidige wandel- en fietsbrug tussen de beide wijken heeft te hoge onderhoudskosten door de destijds gekozen constructie en gebruikte materialen. De brug wordt daarom vervangen door een nieuwe, meer duurzame en vooral onderhoudsvriendelijke variant. Samen met de bewoners van de beide wijken en de buurtverenigingen bereiden we deze vervanging voor, zodat we gezamenlijk kijken naar vorm- en materiaalkeuze voor de nieuwe brug. De sfeer op de bewonersavond was positief en betrokken, gericht op een oplossing.

Inwoners waarderen deze gezamenlijk aanpak en vinden het vooral belangrijk dat er op een niet al te lange termijn een nieuwe, veilige en functionele brug komt, passend op deze locatie. De opzet van de avond was om blanco te beginnen en zowel de wensen als de randvoorwaarden in kaart te brengen. De buurtvereniging had ook veel bewoners bij deze avond betrokken en iedereen deed actief mee met het inbrengen van wensen en ideeën. De handen gingen uit de mouwen. Elk groepje zat aan een tekentafel, de ontwerpers van de gemeente liepen rond voor hulp en vragen. Een grote groep bewoners gaf bijvoorbeeld aan dat een iconisch element op de brug weer mooi zou zijn, al was dit niet voor iedereen een voorwaarde. Datzelfde geldt voor het realiseren van een ontmoetingsplek op de brug. Verder sprak men de voorkeur uit voor het weghalen van de twee ‘aanbruggen’ (eilandjes), vooral om hiermee de doorstroming van het water te verbeteren en het ophopen van vuil te voorkomen.

Verlichting is al langere tijd een punt van aandacht en kwam ook nu weer aan de orde. Hierbij kwamen ook creatieve ideeën naar voren, zoals het gebruik van LED-lampjes over de hele lengte van de brug of gebruik van zonne-energie. Naast veiligheid was de hoogte van de brug onderwerp van gesprek: je kunt de brug overal op dezelfde hoogte brengen óf juist kiezen voor verhoging van een deel van de brug, waaronder je kunt doorvaren en schaatsen. Ook werden de verschillende materialen, kleuren, openheid en het aantal steunpeilers besproken. Kortom, genoeg variatie en keuzemogelijkheden. Inmiddels zijn de projectleider en ontwerpers van de gemeente aan de slag met het analyseren van de wensen, voorkeuren en mogelijkheden.

Vervolg
Uiterlijk komend voorjaar wil de gemeente – op basis van de input uit de bewonersavond en samen met de bewoners – tot een definitief ontwerp zien te komen. Op de projectpagina ‘Brug Wyldehoarne’ komt alle relevante informatie op een rij, zoals de presentatie met schetsen en randvoorwaarden. Ook wordt hier rekening gehouden met de hoogte van het proces en het vervolg.

Blanco beginnen
Inwoners waarderen deze gezamenlijke aanpak en vinden het vooral belangrijk dat er op een niet al te lange termijn een nieuwe, veilige en functionele brug komt, passend op deze locatie.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend