Jaarrekening 2018 en kadernota 2019 vastgesteld

0

JOURE – Woensdagavond 3 juli heeft de raad de jaarrekening 2018 en kadernota 2019 vastgesteld. Er is financiële balans en de raad geeft ruimte aan investeringen in onder meer duurzaamheid, digitalisering, herinrichting, (onderwijs)huisvesting en zorg.

Het saldo 2018 van € 1.394.000 komt bij de algemene reserve. Het overzicht van amendementen en moties vindt u terug bij de vergadering van 3 juli en onderaan dit bericht. In dit bericht lichten we een aantal plannen uit de kadernota verder toe.

Waar gaat het geld naar toe?

In de kadernota omschrijft een gemeente de uitgangspunten en richtlijnen (‘kaders’): wat vinden we belangrijk, waar willen we het geld aan besteden, welke richting willen we uit? Duurzaamheid, jeugdzorg, digitalisering en onderwijshuisvesting zijn thema’s die veel terugkomen in deze kadernota. Ook investeren we net als vorig jaar in een aantal herinrichtingsplannen. De meeste aanmeldingen van het college zijn door de raad ‘gehonoreerd’. In dit artikel lichten we een paar van die aanmeldingen toe.

Onderwijshuisvesting

Samen met de schoolbesturen bespreken wij de ontwikkelingen en werken wij aan duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Er zijn verschillende aanvragen voor renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding van schoolgebouwen. Ook is er twee keer een aanvraag voor vergoeding van constructiefouten. Voorbeelden zijn: vervangende nieuwbouw voor RKPC de Toekomst in Bakhuizen, een constructiefout in het ventilatiesysteem bij CBS de Bolster, renovatie van De Paedwizer in Sint Nicolaasga en vervangende nieuwbouw voor de drie openbare basisscholen in Oosterzee, Echtenerbrug en Bantega. Voor de komende jaren verwachten wij daarnaast nog meer aanvragen van scholen. De verwachte investeringen voor onderwijshuisvesting zijn € 4.000.000,- per jaar; de raad heeft deze structurele ruimte als reservering beschikbaar gesteld. Het college beoordeelt per jaar welke aanvragen daadwerkelijk uitgevoerd worden; ook de hier genoemde aanvragen moeten dus nog beoordeeld worden.

Meer geld voor de jeugdzorg

Met een hogere structurele bijdrage voor de jeugdzorg (in 2020 is dit €1,2 miljoen), geeft de raad antwoord op de toenemende vraag op dit terrein en op de werkelijke uitgaven. De te verwachten uitgaven waren in de afgelopen jaren moeilijk te voorspellen. Door het zelf uitvoeren van de administratie en goede monitoring is daar nu beter zicht op. Waar sturing mogelijk is doen we dat, maar het is en blijft een ‘open einde regeling’, waar financiële onzekerheden bij horen.

Digitalisering

Er is de laatste tijd hard gewerkt aan het meer online aanbieden van producten en diensten. Nu willen we ook het proces ‘aan de achterkant’ verder verbeteren: het koppelen van systemen, het digitaliseren van werkprocessen, maar ook het online kennisdelen en samenwerken aan documenten en projecten. Dat sluit aan op een aantal grotere, landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. Met een interactief platform kunnen we zowel de medewerkers als de inwoners, instellingen en ondernemers beter en sneller bedienen en met elkaar samenwerken. Voor digitalisering is structureel € 180.000,- beschikbaar en éénmalig € 70.000,- voor implementatie van het platform.

Herinrichting Van der Walplein

We gaan het plein rondom de Kievitfontein in Sloten opwaarderen. Samen met de stadsbewoners is een ontwerp gemaakt waarbij de fontein beter tot zijn recht komt en dat aansluit op de wandelroutes door de stad. Ook brengt het plan het oude jaagpad langs de gracht terugbrengt en de contouren van de stadswal terug in beeld. In totaal is hiervoor nu een bedrag van € 121.000,- voor beschikbaar.

Nieuwe, duurzame brug Wyldehoarne

De loop- en fietsbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne, wordt vervangen door een duurzame brug. De huidige, iconische brug heeft hoge onderhoudskosten, ook na renovatie van de brug blijven de onderhoudskosten erg hoog. De raad besloot woensdagavond om de brug te vervangen door een duurzame variant, van onderhoudsvriendelijk materiaal. De keuze voor vorm en materiaal van de nieuwe brug, binnen het beschikbare budget, wordt gemaakt in samenspraak met de beide buurtverenigingen. Na de zomervakantie gaan we in gesprek met de bewoners over de aanpak en de planning. Voor de vervanging van de brug is een bedrag van € 440.000,- beschikbaar.

Elektrische installatie en kelder Riensluisbrug

De Riensluisbrug is een belangrijk onderdeel van de verkeersstructuur in Lemmer en geeft de schepen achter de Riensluis toegang. Er is dit jaar grootschalig onderhoud gepland aan de ballastkist en de draaipunten. Uit inspectie bleek dat ook de elektrische installatie en de kelder dit jaar aan vervanging toe zijn, daarbij horen ook een aantal Arbo-technische maatregelen. Vanuit veiligheid en toegankelijkheid van de brug, gaan we in het najaar van 2019 het onderhoud op alle genoemde onderdelen uitvoeren. De investering hiervoor is éénmalig € 450.000,-.

Fossielvrije brandstof

Door traditionele diesel te vervangen door fossielvrije diesel, dragen we bij aan CO2-reductie. De buitendienst van onze gemeente maakt gebruik van 53 verschillende voertuigen en 26 materieelstukken. Denk aan tractoren, heftrucks en maaiers, aangedreven door een dieselmotor. In het kader van de Elfwegentocht (juli 2018) is proef gedraaid met blauwe diesel. We gaan dit nu structureel invoeren; dit vraagt om een investering van € 58.000,- omdat de brandstofprijs hoger is. Vorig jaar is geld aangevraagd voor het installeren van een eigen brandstoftank op de werven in Joure en Lemmer, dit wordt in 2019 gerealiseerd. In een motie heeft de raad het college gevraagd om een onderzoek naar meer alternatieve brandstoffen, zoals waterstof.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend