Vroege droogte zorgt voor problemen bij nestelende vogels

0

FRYSLÂN – Op het kantoor van de Bond Friese Vogelwachten komen trieste berichten van dode, verhongerde, kuikens binnen.

Het weer dat wij mensen zo mooi vinden vormt voor de vogels een groot probleem. De BFVW en Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân roepen daarom boeren en burgers op om de vogels te helpen door te zorgen voor water op weilanden en in tuinen.

Massaal komen de kievitskuikens deze dagen uit hun ei, een mooi gezicht. Deze kuikens gaan meteen op zoek naar insecten, hun voedsel, maar vinden niets. Door de droogte in de velden zijn er geen insecten, waardoor de kuikens nog voor ze twee dagen oud zijn door honger sterven. Ook de volwassen weidevogels hebben het moeilijk, door de droogte zijn de regenwormen diep in de bodem weggekropen. De bodem is bovendien uitgedroogd en hard, waardoor de grutto er met zijn gevoelige snavel niet in kan prikken. ‘It is in hiel triest gesicht, dy deade pykjes’ zegt BFVW-voorzitter Frans Kloosterman, ‘mar wy kinne mei simpele maatregels helpe. Wy roppe dan ek eltsenien op dizze maitiid ek moai te meitsjen foar de fûgels troch se wetter te jaan.’

Boeren kunnen de kievit en andere weidevogels helpen door hier en daar water op het land te pompen. Laat greppels vollopen of verhoog het peil in de sloten. Het water trekt insecten aan voor de kievitskuikens. De bodem wordt bovendien weer vochtig, waardoor de regenwormen weer binnen bereik van de volwassen vogels komen.

Ook andere vogelsoorten hebben last van de droogte. Zwaluwen bijvoorbeeld gebruiken vochtige modder om hun nestjes te metselen, maar vinden alleen droge tuingrond. Iedereen kan hier zelf wat aan doen door in een hoek van de tuin te zorgen voor een ‘regen’plas op de aarde. Dit trekt ook insecten aan, die de vogels gebruiken om hun jongen te voeren.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend