Activiteiten houden Goïngarijp leefbaar “It moat smûk wêze”

0

GOINGARIJP – Het is een wat sombere middag als de eerste sneeuw over het land stuift. Terkaple en Akmarijp liggen stil, eenzaam en huiverig in de hare wind. Dan maar linksaf, Goïngarijp in.

De fotograaf lacht; mooie plaatjes maken van half sneeuw en half werkelijkheid. Dan lijkt het alsof het dorp Goïngarijp een lichtpunt is in een koude wereld. De meeste huizen zijn er van een nieuwe generatie, het geheel straalt bijna. Een vriendelijk dorpje in een gure wereld.

Sistra Rijpkema en Hammy Wijnja treffen we aan de grote tafel van Sistra. Daar waar zomers bed-and-breakfest toeristen eitje peuzelend uitkijken over de watertjes waaraan alle huizen vrijwel staan. Goïngarijp is een watersportdorp.

Lang een vergeten hoekje. Daar aan de zuidoostkant van de Goïngarijpster Poelen, schuin onder het Sneekermeer. De zeilende toeristen trokken zich terug in Sneek of Langweer. Heel langzaam is het hoekje huizen dat er al sinds de 13e eeuw stond, vermeerderd tot een dorp van 260 inwoners. Met watersportvoorzieningen, zoals zeilschool, bootverhuur, watersporthotel en een mooie jachthaven. De toeristen hebben Goïngarijp gevonden.

50+

Sistra en Hammy zitten in de activiteitencommissie van Goïngarijp. De belangrijkste commissie daar. Want als je het over leefbaar wilt hebben, dan hangt dat enkel af van de activiteiten die er gezamenlijk georganiseerd worden. Over huizenbouw, school, voorzieningen en winkels maken ze zich al lang niet meer druk. Er komen weinig meer mensen dan die 260. Ook niet minder, want elk leeg huis wordt redelijk snel weer gevuld. De jeugd houden ze er ook niet. Ze halen de schouders op. “Wy binne in 50+ doarp”.
In die wetenschap zijn ze zelf, net als de meeste anderen, in Goïngarijp komen wonen. Je weet dat het klein is, je weet dat er weinig voorzieningen zijn. ”No ja, wy ha noch in lytse biblioteek, hear”. “En in bouwbedriuwke.” Maar ze lachen er schuin bij, als ze dat zeggen. Leefbaar is voor hen veel meer: ‘Hoe gaan we als Goïngarijpsters met elkaar om?’

Een aantal jaren geleden werd de activiteitencommissie opgericht om daar gestalte aan te geven. Die commissie heeft niet stilgezeten. De dames hebben het over een vlaggenontwerpwedstrijd die er was. Over een feest en reünie bij het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang. Een wetterwilledei, heel Goïngarijp en dagje met elkaar uit varen. Barbecues. Een viswedstrijd. Creatieve workshops. Winterfair. En een dag met allerhande ouderwetse activiteiten, zoals op een boerderij alles bekijken, het aantrekken van oude Friese kostuums, in de goede volgorde, en het bakken en ruiken in een bakkerij.

Dorpsroute

En een wandelroute door het dorp. Daarbij bijvoorbeeld vertellen waarom het restaurant ‘De Klokkenstoel’ heet en dan doorlopen naar de echte klokkenstoel; één van de oudsten die nog in Fryslân staat.
Het (activiteiten-)werk breidde zich zelfs uit met allemaal projecten. Daarvoor werden dan weer allerhande werkgroepen in het leven geroepen. Eenmalig vrijwilligerswerk, daar krijg je nog wel mensen voor. Als de sneeuw weg is, dan even alles klaarmaken en dan kan iedereen zijn ‘wille’ beleven aan bijentuin, fruitbomentuin, bloementuin, kindermoestuin, vleermuisbunker en een zwaluwenwand.
En Plaatselijk Belang? “Ja, dy sliepe no. Nee, dy binne hartstikkene tefreden, sa’t alles giet.” Dat moet ook wel, want ook Plaatselijk Belang heeft ‘leefbaar’ als opdracht in het vaandel staan. Een mooi voorbeeld daarvan was een project wat de activiteitencommissie kortgeleden heeft afgesloten: ‘Buurtbakkie en Tabletpret’.

Smûk

Ouderen hebben moeite met het behandelen van de moderne apparatuur. Noodzakelijk in de huidige samenleving. Dus nodig je die mensen uit en probeert hen er bij een kopje koffie gezamenlijk over te laten praten. Er was ook een begeleider en het bleek dat de Goïngarijpsters veel wilden leren. Het werd tenslotte een zware cursus, één keertje in de week.

Het was een pilot. Naderhand constateerden ze dat het misschien beter een maandelijkse cursus had kunnen zijn. Het moet gezellig blijven naast het leerzaam zijn. Bij een bakje koffie horen wat wifi eigenlijk is. “Wy binne der foar om de sfear yn it doarp te ferbetterjen.” Het andere woord voor leefbaarheid is ‘smûk’. “Leefbaarheid moat smûk wêze.”

Veel activiteiten doet Goïngarijp samen met Terkaple en Akmarijp. Zo heeft Terkaple een soos waaraan veel Goïngarijpsters meedoen. “En foar de jongerein hoeve we net safolle te dwaan, want dy ha it al fiersten te drok.”

Voorzichtig buigen Hilly en Sistra zich over een advertentiefolder van Streekwurk. Een oproep om je activiteiten te melden, dan kun je eventueel geld krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân. “Mar eins hoeve we net safolle. Wy dogge alles mei elkoar, dan by dy yn ‘e hûs en dan by dy. Kostet neat.”
Ze zouden misschien straks geld kunnen krijgen voor de apps die ze hebben ingevoerd in Goïngarijp. Voor alle activiteiten een appje. De Goïngarijpsters kunnen er na de Tabletpret aan meedoen. ”Mar wy wolle ek ien ha, sa fan: Ik moat nei De Jouwer, kin ik moarn mei ien meiride?”

We hebben het meest verse appje van de activiteitencommissie ook nog even mogen inzien. ‘Zondag snerttocht’. Hopelijk lag de sneeuw er nog.

Door Eelke Lok
Foto’s: Orange Pictures

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend