Iris Nutma: Spin in het web van Mar & Klif en Museum Joure

0

OUDEMIRDUM – “Heb je misschien nog tien minuten geduld, ik ben nog even bezig, ik kom er zo aan”, vraagt Iris Nutma, ‘manager’ van bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum en van Museum Joure.

We hebben elkaar nog niet eens een hand gegeven. Ondertussen knipt Mar & Klif medewerkster Geertje Bouma  de lichten van het bezoekerscentrum aan en wordt er koffie gezet voor de overigens welkome gast van GrootdeFryskeMarren.

“Het is voor een opening van een tentoonstelling altijd wat drukker dan normaal”, zegt Iris Nutma even later op haar kantoortje boven in het bezoekerscentrum aan de Brink 4 in het door een najaarszonnetje overgoten Oudemirdum. Die tentoonstelling waar Iris het over heeft is ‘Vrouwen van toen en vrouwen van nu’, een expositie over 100 jaar Friese Plattelandsvrouwen, die geopend zal worden door ‘kunstschaatslegende’ Sjoukje Dijkstra.

“Wat is de bedoeling fan dit ynterview, wêr mei it oer gean. Oer myn wurk of oer wa’t ik bin”, is de eerste vraag die niet de journalist, maar Nutma vriendelijk stelt. ‘Laten we het maar over beide doen”, is mijn antwoord en ik knal de ultieme vraag er meteen maar in ‘Wie is Iris Nutma, of wie denkt zij wel niet dat zij is…’ Een lach volgt, alvorens modieus geklede Iris antwoordt.

Wa is Iris Nutma?

“Wa is Iris Nutma, gjin idee. Wêr moat ik begjinne. No, ik kom út Dokkum, dêr’t ik 44 jier lyn berne bin. Ik bin de jongste fan sân bern, it twadde neikommerke eins. Ik haw fjouwer sussen en twa broers. Fiif op in rij en doe fiif jier letter kaam myn sus en wer fiif jier letter kaam ik. We wennen op in pleatske krekt bûten Dokkum. De bestrating hâlde in heale kilometer foar ús hûs op, it wie noch sa’n púnreed dêr’t wij oer hinne rûnen. Heit wie boer. As jongste fan sa’n grutte húshalding hiene je toch wol wat in aparte posysje siz mar.”

Aparte positie of niet, Iris heeft een onbezorgde jeugd op de kleine boerderij aan de rand van Dokkum. Ze heeft een pony, groeit op in een warme omgeving, gaat zondags met heit en mem een keer naar de Gereformeerde kerk waar ze absoluut geen ‘traumatische herinneringen‘ aan bewaart. Na het eten wordt er uit de Bijbel voorgelezen, zoals in die tijd gewoon was. Kortom een doorsnee gezin in het Calvinistische Bolwerk Dokkum. Iris kan goed leren, leest veel boeken met historische verhalen en na de basisschool volgt zij tot haar zestiende jaar de gymnasiumopleiding van het  Oostergo College om daarna de overstap te maken naar het VWO. Na het VWO doet Iris de opleiding leraar textiele werkvormen ( ‘handwerkjuf’) , en maakt die opleiding ook af, om te vervolgen met een universitaire opleiding ‘kunstbeleid’. Ze studeert af op het onderwerp ‘amateurkunst in Groningen’.

Carrière

Na haar afstuderen wordt Iris beleidsmedewerkster cultuur bij de gemeente Groningen waar zij samen met haar man Rienk Prins op een boot in het centrum van de Martinistad woont. Na dit werk zes jaar gedaan te hebben gaat Iris verder als ZZP ’er en organiseert zij evenementen, waarbij ‘Groninger Welvaart’  het eerste is. Tijdens het nautisch evenement liggen er 150 historische schepen, met tal van activiteiten, in de grachten van Groningen waar 100.000 bezoekers op af komen. Naast het organiseren van evenementen is Iris ook nog regelmatig werkzaam als beleidsmedewerkster cultuur voor verschillende gemeenten.  In 2008 verhuizen Iris en Rienk naar Elahuizen, samen met hun tweejarige dochtertje Anne-Janke. Een jaar later wordt zoon Sieds geboren.  In 2010 wordt Iris aangesteld als manager bij Mar & Klif.

Mar & Klif

“Offisieel bin ik no direkteur foar de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, in neie fusiestifting wêr it Bezoekerscentrum Mar & Klif ûnder falt én Museum Joure.

By Mar en Klif wurkje wy mei seis fêste minsken, allegear deeltiders en noch in hiele groep frijwilligers fan 20 personen dy’t hiel aktyf binne. Op’e Jouwer binne ek seis fêste meiwurkers. Wy hawwe hjir in moaie, fêste eksposysje oer it ‘Nationaal Landschap Zuidwest Fryslan’ en jierliks wikseljende tentoanstellingen. Sa as no de eksposysje oer de plattelânsfroulju.

As Mar & Klif binne wy hiel breed. Us baly-meiwurksters binne ek VVV-gastfrou en kinne toeristen ‘tippe’ oer de moaiste plakjes yn it hiele Nationaal Landschap.   Wy organisearje ek saken bûten it gebou sa as berneaktiviteiten, de Gaasterlandse Natuurweek yn’e hjerstfakânsje en in kursus oer it Nationaal Landschap. En we hawwe noch ‘Groen Doen’, ús ôfdieling foar natuer- en miljeu-edukaasje. Fanút  ‘Groen Doen’ organisearje wij foar de hiele Súdwesthoeke en de Fryske Marren natuer- en duorsumensaktiviteiten foar skoalbern, dat dogge wy mei ferskate partners, lykas de natuerrorganisaasjes, boeren en duorsumensprojekten.” Iris weet de dubbelfunctie voor Mar en Klif en Museum Joure goed te combineren al is het soms wel eens even spitsuur, zoals wanneer er binnen een week twee tentoonstellingen geopend moeten worden. Laat dat nu juist het geval zijn op het moment dat dit interview wordt afgenomen. Toch maakt zij graag tijd vrij om over zowel Mar & Klif en Museum Joure te praten. “Op ’e Jouwer giet ek in bysûndere eksposisy iepen, oer Spanninga’s, dy’t as titel ‘Smeden van licht’ hat. It giet oer 100 jier Spanninga Metaal. Dy is bekend as fabrikant fan de fytsljochtjes.

Wat is voor Iris Nutma de uitdaging als eindverantwoordelijke van Mar & Klif?

“ Foar Mar & Klif is de údaging dat wij it Nationaal Landschap net allinne yn it sintrum sjen litte, mar dat we der ek foar soargje dat minsken yn de omjouwing tusken de earen krije hoe moai en bysûnder dat it lânskip hjir is. Kinst hjir noch goed sjen hoe it lânskip troch de skiednis hinne feroare is. Dat meie minsken wol better witte, minsken stappe dêr te maklik bijlâns, dat haw ik sels ek wol dien. Doe’t ik froeger mei ús heit en mem op fakânsje gong nei Camping de Waps yn Aldemardum riden wy faaks bij Boalsert del.  Ik fûn dat mar in saai stik. Mar no’t ik wit dat dêr droechmakkerijen binne en dast dus oer de boaiem fan âlde marren hinne rydst, wurdt it folle aardiger. Kinst noch goed sjen dast de bodem der leger leit. Ik tink dat in hiel soad minsken der no noch oan foarbij gean omdat se der noait op wiist binne.”

Voor meer informatie Mar en Klif: https://www.marenklif.nl/

Voor meer informatie Museum Joure: http://www.museumjoure.nl/

Door Henk van der Veer

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend