Veiligheidsregio Fryslân onderzoekt inzet virtuele assistent bij crisis

0

FRYSLÂN – Hoe kan tijdens een crisissituatie zoveel mogelijk beschikbare informatie worden benut?

Veiligheidsregio Fryslân gaat onderzoeken of er een virtuele assistent kan worden ontwikkeld die met kunstmatige intelligentie automatisch informatie uit open en gesloten bronnen ontsluit. Projectleider Johan Haasjes: “Al deze extra informatie kan de crisisorganisatie, met behulp van de virtuele assistent, sneller en gemakkelijker benutten in de besluitvorming.”

Innovatief project

Om een crisis goed aan te pakken hebben de verschillende crisisteams goede en betrouwbare informatie over de crisissituatie nodig. Haasjes: “Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen is er steeds meer informatie beschikbaar die kan worden gebruikt door de crisisorganisatie. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld livestreams, GEO-informatie, evaluaties, actuele verkeersinformatie of simulatiesoftware. Die informatie wordt nu niet altijd benut, onder andere omdat vaak de tijd ontbreekt om al deze bronnen te doorzoeken.” Het doel van het innovatieve project ‘De virtuele assistent’ is om te onderzoeken hoe al die informatie slim kan worden gebruikt. Voor de uitvoering van het project heeft Veiligheidsregio Fryslân een financiële stimulans ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Prototype en informatiemodel

Het onderzoeksproject start in oktober 2018 en richt zich op twee onderdelen. Er wordt een prototype voor een virtuele assistent getoetst, die met kunstmatige intelligentie open en gesloten informatiebronnen doorzoekt en combineert. Daarna classificeert en waardeert de virtuele assistent de gevonden informatie en presenteert dit aan het crisisteam. Daarnaast wordt er een informatiemodel voor incidenten ontwikkeld. “Hierin staan alle essentiële elementen van een scenario en de bestrijding ervan,” legt Haasjes uit. “Het informatiemodel stelt het prototype in staat om bronnen ‘slim’ te doorzoeken op relevante gegevens voor het aanpakken van een crisissituatie.” In april 2019 wordt het onderzoek naar verwachting afgerond.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend