Bordenmaker gemeente De Fryske Marren heeft last van de hitte?

0

OUDEHASKE: Afgelopen week werd er een bord geplaatst i.v.m. de werkzaamheden aan de Dolten en Frankrijkdreef. Op zich niets mis mee, keurig een goed aankondiging voor de weggebruikers. Maar de alerte kijker ziet iets bijzonders in de datums!

De werkzaamheden vinden plaats van 27-08-2018 t/m 5-20-2018! Bijzonder een 20e maand en dan ook nog in 2018. Zullen we het maar houden op de warmte waarbij de medewerker de cijfers moest gaan plakken?

Maandag 27 augustus 2018 start Jansma Drachten B.V. in opdracht van gemeente De Fryske Marren met de aanpassing van de kruising De Dolten-Frankrijkdreef.

Het kruispunt wordt verkeersveiliger gemaakt zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. De gemeente is samen met plaatselijk belang van Vegelinsoord tot een herontwerp gekomen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Kruispunt uitvoeren als Y-splitsing waardoor weggebruikers richting

Vegelinsoord worden gedwongen af te remmen.

  • Verplaatsen bebording 60 km/uur-zone, zodat de kruising binnen de 60

km/uur-zone valt en een gelijkwaardige kruising wordt.

  • Kruising uitvoeren in lichtgrijs asfalt om de attentie van de

gelijkwaardige kruising te verhogen, zodat duidelijker wordt dat men aan verkeer van rechts voorrang moet verlenen.

  • Haaientanden op het fietspad aanbrengen, zodat het voor

(schoolgaande) kinderen duidelijk is dat zij voorrang moeten verlenen.

Kruispunt afgesloten tijdens werkzaamheden De werkzaamheden zullen in september 2018 starten. De kruising zal vier à vijf weken voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtauto’s, tractors en

motoren) worden afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen via rijplaten langs de werkzaamheden. Het overige verkeer wordt via de Frankrijkdreef en een bypass langs de kruising geleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden aan de kruising zijn vrijdag 5 oktober 2018 klaar.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend