Live blog: Ontwikkelingen rond het coronavirus in de Fryske Marren

0

DE FRYSKE MARREN – Ook de komende dagen houden wij u middels een live blog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Hebt u nieuwtjes en/of foto’s in verband met de coronacrisis of ander nieuws, mail ze dan naar redactie@grootdefryskemarren.nl

Bij zes inwoners van de Fryske Marren is het virus vastgesteld: een man uit Terkaple (47); een man uit Balk (in de 40); een medewerker van ziekenhuis De Tjongerschans uit Joure; een man van in de 40 uit gemeente en twee bewoners (90+) van De Flecke in Joure.

Het totaal aantal geverifieerde besmettingen in Friesland is 28.

20:45 – Provincie komt met een ‘omscholings’-fonds
Werknemers uit bijvoorbeeld de horeca kunnen met dat fonds opgeleid worden voor een baan in de gezondheidszorg of supermarkt. Dat zijn sectoren waarin door de coronacrisis volop werk is. Ook wordt bekeken of provinciale ambtenaars aan de slag kunnen bij een uitvoeringsinstantie zoals het UWV. Dat zei gedeputeerde Sander de Rouwe in ‘It Polytburo’ van Omrop Fryslân.

Digitaal kan niet altijd
De democratische gang van zaken wordt de komende tijd een probleem bij de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten kan wel digitaal besluiten nemen, bij Provinciale Staten bestaat die mogelijkheid niet. Alle Statenleden moeten volgens de wet aanwezig zijn bij een vergadering. Daar wordt nu onderzocht of de volksvertegenwoordigers verspreid over het Provinciehuis de vergaderingen kunnen bijwonen.

Serieus rekening houden met volledige lockdown
Sander de Rouwe zei in ‘It Polytburo’ serieus rekening te houden met een volledige lockdown. Het zou dan wel zo kunnen zijn dat zoiets eerst in de zuidelijke provincies wordt ingesteld, in plaatsen waar het virus het hardst toeslaat. Mocht het hier ooit ook zover komen, dan zijn de overheden en de Veiligheidsregio er klaar voor, zei De Rouwe. (Bron www.omropfryslan.nl)

19:45 – Dit weekend grote drukte verwacht in natuurgebieden
Aangezien alle sportwedstrijden en evenementen dit weekend zijn afgelast en ook de meeste thuiswerkers na een week binnen werken misschien lekker even naar buiten willen, verwachten Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dat mensen dit weekend massaal de Nederlandse natuur op gaan zoeken.

,,Iedereen is van harte welkom; de natuur is de ideale plek om te bewegen en het hoofd leeg te maken, zeker nu de lente ontluikt. Maar graag alle aandacht voor een paar afspraken.”

De beide organisaties geven aan dat men zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM, waaronder het houden van anderhalve meter onderlinge afstand. En wanneer iemand verkouden of grieperig is binnen blijven.

In de natuurgebieden zijn alle horecavoorzieningen, informatiecentra en toiletten gesloten.

,,Zo blijft het voor iedereen leuk en kunnen we in deze, soms moeilijke tijd, de natuurgebieden volop beleven. Kortom, houd rekening met elkaar, geniet van de natuur maar gebruik ook je gezond verstand”, aldus Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Foto Pixabay / Free-Photos

19:20 – ANBO niet blij met eerder open actie van supermarkten
Ouderenbond ANBO vindt het plan om de supermarkten een uur eerder open te doen, speciaal voor ouderen en kwetsbaren, niet goed. “Het gaat averechts werken, oudere mensen worden gestigmatiseerd.” De bond denkt wel dat de actie goed bedoeld is, maar is er verder niet blij mee. “Als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen. Oudere mensen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen, als zij zich maar, net als iedereen, houden aan de richtlijn om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

De bond denkt dat de paniek alleen maar groter wordt. “Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten.” (Bron Omrop Fryslân)

19:15 – Koning Willem-Alexander: ,,Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.”


Foto RVD / Martijn Beekman

Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal, in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld.

Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle corona-patiënten, thuis of in een ziekenhuis.

Wij denken aan U in deze moeilijke tijd.

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp Uw verdriet als U Uw geliefde, Uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt U maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en verpleegkundigen. Terecht krijgt U veel waardering uit de hele samenleving. Wij zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Fantastisch.

Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken.

U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen.

Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. Of je nu exporteur bent of ZZP’er, deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt gestoken, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen verwezenlijken.

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.

Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks mogelijkheden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je je verheugde is afgelast…

Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten.

In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving. De sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst.

Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.

Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan.

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de telefoon of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen.

Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los.

Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.

U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren.

2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.

18:50 – Supermarktketen Poiesz geeft iedere club 1000 euro, actie stopt
Supermarktketen Poiesz zet vanwege de coronacrisis stopt per direct met de jaarlijkse Jeugd Sponsor Actie. Elke deelnemende club ontvangt 1000 euro.

‘We zijn genoodzaakt de uitgifte van de jeugd Sponsor munten te stoppen, omdat we in onze filialen handcontact zoveel mogelijk moeten vermijden’, laat Poiesz weten.

Wel keert de supermarktketen nog 1000 euro per deelnemende vereniging uit. Ook jet jeugd Sponsor Gala zal helaas niet doorgaan.

Ingehaald door de tijd en snel veranderende omstandigheden is het voor Poiesz Supermarkten niet mogelijk om alle communicatie over de Jeugd Sponsor Actie per direct terug te nemen. Dit onder meer vanwege het drukproces van de folders. Alle Jeugd Sponsor aanbiedingen die in de folders staan, blijven gewoon geldig. Klanten zullen er geen sponsormunten meer bij ontvangen.

18:45 – Een bijzondere foto van Ziekenhuis Tjongerschans, spreekt voor zich
,,Wij blijven hier binnen voor jullie, blijven jullie binnen voor ons!”

16:30 – Waarom hebben wij op dit moment minder positief geteste personen in Fryslan?
‘Omdat wij in Nederland het testbeleid, waar alle GGD’en zich aan houden, af en toe aanpassen. Dit houdt in dat wij gaandeweg minder mensen bemonsteren en minder testmateriaal aandragen bij het testlaboratorium. Met als reden: zuinig omgaan met schaars testmateriaal, zodat ook in de komende tijd er voldoende materiaal beschikbaar blijft voor de kwetsbare groepen. Daardoor is het lastig om de getallen van de afgelopen dagen en weken onderling te vergelijken’, aldus Margreet de Graaf van GGD Fryslân

Zoals vermeld in de tekst hierboven, hebben wij in Fryslan vandaag te maken met één door GGD Fryslân bevestigde persoon, die positief getest is op het coronavirus.

11:40 – Antonius Ziekenhuis Sneek zoekt (oud)zorgmedewerkers
Vanwege de verwachte toestroom aan patiënten is alle hulp van mensen met een zorgachtergrond van harte welkom. Samen proberen we er voor te zorgen dat extra zorgpersoneel, indien nodig, op de juiste plek wordt ingezet.

Heb jij een afgeronde opleiding in de zorg? En kunnen we jou eventueel inzetten zodra we hulp nodig hebben? Meld je dan aan via onderstaande link. Op het moment dat extra inzet noodzakelijk is, nemen we contact met je op. #flattenthecurve
https://www.mijnantonius.nl/beleef-de…/helpen-tijdens-corona


Foto Antonius Ziekenhuis

10:30 – Sociaal Werk de Kear: op afstand maar toch dichtbij!
Het coronavirus grijpt hard om zich heen. Het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen om de impact van het coronavirus te beperken. Wij volgen deze richtlijnen. Dat betekent dat onze dienstverlening er anders uit ziet. We zijn wat meer op afstand maar nog steeds dichtbij!

Bereikbaarheid Sociaal Werk De Kear, Regelhulp en VIP! De Fryske Marren Sociaal Werk De Kear is op kantoordagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (0513) 334 270. Ook zijn wij per e-mail bereikbaar via info@sociaalwerkdekear.nl. Regelhulp is bereikbaar per e-mail via regelhulp@sociaalwerkdekear.nl en voor vragen aan VIP! De Fryske Marren kun je mailen naar vip@sociaalwerkdekear.nl.

Speciale website pagina
Wij hebben een speciale pagina aangemaakt op onze website met alle actuele informatie over onze bereikbaarheid en dienstverlening. Kijk op: https://www.sociaalwerkdekear.nl/coronavirus/

Kwetsbare mensen
Onze zorg gaat nu vooral uit naar de kwetsbaren. Ken je iemand die hulp of een luisterend oor nodig heeft? Vraag die persoon of je zijn/haar gegevens aan ons door mag geven, dan nemen wij telefonisch contact op met deze inwoners om te kijken hoe we ze kunnen helpen. We staan voor je klaar!

10:00 – Toespraak koning Willem-Alexander naar aanleiding van coronavirus
Koning Willem-Alexander houdt vanavond om 19.00 uur op televisie een toespraak vanwege de situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. De tv-toespraak wordt uitgezonden door de NOS, RTL, SBS/Talpa en andere (regionale) omroepen. Op NPO Nieuws is de toespraak gelijktijdig te zien met gebarentolk.


Foto:RVD – Martijn Beekman

Reageren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X
X

Deel dit met een vriend