CDA: ‘Inbreng inwoners Sint Nicolaasga bouwstenen voor gemeentelijke woonvisie’

0

SINT NICOLAASGA – De inwoners van Sint Nicolaasga hebben vorig jaar een Masterplan gemaakt voor ontwikkelingen in het dorp.

Speerpunten als sport, wonen en onderwijs zijn daarbij integraal bekeken en daar is een breed gedragen visie met concrete tekeningen uitgerold. Dit soort initiatieven wordt, dankzij een amendement van CDA-raadslid Meine van Dijk, speciaal opgenomen in de Woonvisie van De Fryske Marren. ,,We spreken zo waardering uit voor de inzet van de dorpelingen.”

Met de dorpsvisie in de hand is een comité, met vertegenwoordigers van verschillende geledingen in het dorp, in Sint Nicolaasga aan de slag gegaan met uitdagingen op het gebied van sport, wonen en onderwijs. Verenigingen, scholen, ondernemers en de woningbouwverenigingen zijn in het proces meegenomen en hebben actief inbreng gehad. Daar is uiteindelijk een integraal plan uitgerold, waarbij verbindingen zijn gelegd tussen de verschillende ontwikkelingen in het dorp.

Voor Van Dijk kan Sint Nicolaasga als voorbeeld dienen voor andere dorpen. ,,De inzet wordt enorm gewaardeerd. Een lange termijn ontwikkeling van Sint Nicolaasga is uiteindelijk ook van belang voor de leefbaarheid in het dorp”, vertelt Van Dijk. Hij kreeg woensdagavond raadsbreed steun voor zijn amendement dat mede door de VVD was ingediend, om door inwoners ingebrachte visies, zoals bijvoorbeeld het Masterplan Sint Nyk 2018, integraal te beoordelen. ,,Demografische ontwikkelingen hebben effect op voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en de bestaande woningvoorraad. In bepaalde kernen is een extra ontwikkelopgave te verwacht. Dit behoeft extra aandacht in de woonvisie.”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend