VVD De Fryske Marren bezorgd over aandacht Omgevingsvisie

0

JOURE – VVD de Fryske marren is verontrust over het feit dat er weinig bekend is onder inwoners over de verstrekkende gevolgen en mogelijkheden van de omgevingsvisie.

Dit is naar voren gekomen in gesprekken met inwoners afgelopen weken. Inwoners zijn zeer verrast over de impact van deze nieuwe wet en het feit dat ambitie ver te zoeken is in de “ ontwerp omgevingsvisie”.   VVD de Fryske Marren roept het college dan ook op hier meer aandacht aan te geven bij inwoners.

De ontwerp omgevingsvisie ligt momenteel ter inzage. “De huidige ontwerp omgevingsvisie  beschrijft wat we in de gemeente doen en niet wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst dit is dus geen visie. De omgevingsvisie kan in potentie een kapstok zijn voor de ambitie die we met onze gemeente hebben. Als ze wordt vastgesteld zoals het nu op papier staat gaan we de komende 10 jaar stil staan. Ik kan me niet voorstellen dat onze inwoners dat willen. Al zou er alleen maar in staan dat we de kleine kernen willen verjongen dan is dat al meer ambitie dan dat er nu in staat. Het is vooralsnog de grootste gemiste kans van deze regeerperiode. ” aldus Marc van Niekerk.

In 2021 wordt de omgevingswet in werking gesteld. Voorafgaand aan de wetswijziging moet elke gemeente een omgevingsvisie vaststellen. In deze visie wordt per gebied aangegeven wat de mogelijkheden zijn.

In de omgevingswet worden zesentwintig wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving een wet. Dus alles wat buiten de voordeur van inwoners ligt heeft mee te maken.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend